Ikke bare venstresida som sensurerer meninger

Mange er klar over at det i diskusjonsfora på venstresida slettes innlegg og kommentarer med hård hånd. Og det er ikke bare nettroll som utsettes for dette. Det handler rett og slett om at man ikke ønsker en debatt med «den andre siden». Man «skal ikke gå i dialog» med rasister og høyreekstremister, og terskelen er ofte meningsløst lav for å bli påført disse stemplene. Radikal Portal er ett nettsted der uakseptable meninger summarisk lukes bort og personene det gjelder også blokkeres fra videre kommentering. Facebookgruppa For Venstresida er et annet forum med minst like drakonisk praksis overfor utgruppa.

Folk som er skeptiske til eller motstandere av innvandringspolitikken eller tilsvarende overfor islam og sionisme har helt siden 2011 opplevd å bli slått i hartkorn med ABB ettersom et av hans hovedargumenter nettopp var at sensuren i massemediene og det offentlige samtalerom gjorde det umulig for folk med meninger som var negative til det politisk korrekte multikultur-dogmet å delta i debatten. Den intellektuelle eliten anså store deler av landets befolkning som brungrumsete og befant man seg på høyresida men ikke hadde tilknytning til de store politiske partiene så var man per definisjon høyreekstreme. Store deler av FrPs sympatisører utdefinerte man også slik.

Og med en slik problemforståelse fra de utdefinerte nasjonalister, patrioter, tradisjonalister, «gode nordmenn», islam-kritikere og innvandringsmotstandere skulle man vel tro at disse på sin side framviste sine verdier og demokratiske holdninger gjennom å sørge for at de i sine fora, på sine nettsteder, faktisk lot en reell og levende debatt finne sted.

Men dessverre viser det seg at man er ikke det spor bedre enn dem man kritiserer. De politiske meningene er forskjellige, men forholdet til åpen og redelig debatt og til å slippe til alle stemmer som ikke åpenbart kun er til stede for å skape uro, nei se den er visst like fremmed på høyresida som på den regressive venstresida.

Før jeg går videre vil jeg imidlertid peke ut to fora på venstresida som klart skiller seg ut ved at de ikke er redd for å slippe til folk med de meningene som resolutt lukes bort i andre venstrefora som jeg har gitt eksempel på over: For det første bloggen til Pål Steigan. Selv om kommentarer fra ytre høyre også der blir slettet , så gjøres det kun dersom ikke personen evner å holde seg til saken men forsøker å bruke kommentarfeltet til ren propaganda. Sånt er misbruk av et hvert demokratisk diskusjonsforum. Dernest vil jeg trekke fram Facebookgruppa Vi som bryr oss om avisa Klassekampen som opprinnelig ble startet av Trond Andresen og som ledes av et kollektiv på over 20 gruppeadministratorer. Her tror jeg Norges frieste og mest interessante samtaler om dagens politiske temaer finner sted, og betente temaer som islam og jødedom, innvandring og godhetskultur og politisk korrekthet diskuteres saklig og variert og et oppegående administratorkorps sørger for å holde debattene på sporet.  Bare for å nevne det, denne gruppa har 4.500 medlemmer.

Men så var det tilbake til høyresidas forhold til fri meningsutveksling. På Human Rights Service sine nettsider, rights.no opplevde jeg nettopp å få en kommentar til et innlegg av Hege Storhaug stanset av moderator. Dette er den aktuelle artikkelen, og man kan lese min kommentar om at jeg har blitt sensurert (den slapp i hvert fall igjennom…). Her er en skjermfangst av den sensurerte kommentaren:

untitled

(lenkene på bildet er denne YouTube-videoen og denne artikkelen på nettstedet frieord.no.)

Og dersom noen syns min metafor-bruk er for sterk så vil jeg poengtere at jeg bare tar utgangspunkt i Storhaugs egen metafor-bruk med tittelen på hennes bok Islam : Den 11. landeplage som henspiller, selvfølgelig på Arnulf Øverlands historiske tordentale, men altså essensielt på de ti landeplager som rammet Egypt i følge andre mosebok.

Israel og sionistiske agendaer skal man altså ikke diskutere eller sette i sammenheng med den trusselen man opplever fra islam. Der går grensen. Og det samme gjelder selvfølgelig Pegida som sågar stiller med israelske flagg under sine markeringer! Og det gjelder også andre innvandrings- og islamkritiske organisasjoner uten at jeg skal ta for meg disse her.

Det andre tilfellet jeg vil vise fram er i forhold til det islamkritiske nettestedet Gatestone Institute som søker å holde en nærmest akademisk profil, hvilket naturligvis i prinsippet også forplikter når det gjelder å åpne for saklige debatt-kommentarer. 19. mai publiserte de en artikkel med tittelen «Israel, Gaza and “Proportionality”» som jeg skrev en kommentar til. Det jeg skrev var følgende:

I’m abhorred at the insincerity and contorted application of ethics that this article puts forth.

Any reasonably informed and ethically conscious person following sound logical reasoning must be horrified at the institutionalized atrocities committed by “the only democracy in the Middle East“. Any Christian with a firm connection to the teachings and ethics of the Savior will bluntly reject any “eye for an eye, tooth for a tooth” moral practice, yet in the case of the Jewish people of Israel and its actions against the occupied Palestinians that doctrine is exacerbated by orders of magnitude.

Following the contorted and malevolent logic presented as common sense in this article, any escalation of devastating force can be justified as long as all resistance hasn’t yet been quelched. People who aren’t completely blinded by the contrived and incongruous Zionist narrative see this outright.

The state of Israel is built on lies and genocide. Propaganda is the main tool employed to put domestic and international audiences at peace, lulling them into an utterly untrue narrative of the history of the Jewish state, an apartheid state if ever there was one (to which not least the Mizrachi (or Arab) Jews which constitute nearly half its population can attest).

Honest scholars and cultural workers have consistently been suppressed and persecuted when attempting to point out how the propaganda machine functions or when documenting the reality behind all the ubiquitously disseminated lies, such as “the country was mostly uninhabited when the Jews settled there” (see the Wikipedia article “List of Arab towns and villages depopulated during the 1948 Palestinian exodus“). Only for a very brief period of the history of the state of Israel, mostly coinciding with the 1990s decade, sometimes labeled “the Post-Zionist moment”, were these courageous and truth-seeking academics and cultural workers allowed to express themselves freely and openly in Israeli society before the iron fist once more clamped down against truth and civil courage in challenging the Zionist narrative. For those who sincerely wish to educate themselves about all of this, Ilan Pappe’s 2014 book The Idea of Israel gives the full story.

Denne kommentaren ble ikke sluppet gjennom nåløyet. I tilfellet Gatestone blir sensuren ekstra grell når man sammenholder den med retningslinjene for kommentarer under artikkelen:

 Gatestone Institute greatly appreciates your comments. The editors reserve the right, however, not to publish comments containing: incitement to violence, profanity, or any broad-brush slurring of any race, ethnic group or religion. Gatestone also reserves the right to edit comments for length, clarity and grammar. All thoughtful suggestions and analyses will be gratefully considered. […]Gatestone regrets that, because of the increasingly great volume of traffic, we are not able to publish them all.

Mener de at det jeg skrev er «broad-brush slurring of any race, ethnic group or religion»? For det kan neppe være den siste setningen om begrenset plassmengde som var problemet ettersom artikkelen fremdeles står med null kommentarer.

Så her mener jeg konkret at de to organisasjonene Human Rigths Service og Gatestone Institute (som også har en svensk avlegger, så de skal utmerket godt klare å forholde seg til denne artikkelen på norsk) bør gå i seg selv og innse at dette ikke holder mål dersom de og deres støttespillere fortsatt skal kunne hevde med rimelig moralsk indignasjon at deres stemmer blir sensurert av de store massemedia og andre medieorganisasjoner som kontrolleres av venstresida.

 

Se også

  • «Wikipedia: Når konspirasjonsteoretikere får redigere et nettleksikon» – Artikkel på Document.no fra 2012 der HRS sin nåværende ansvarlige redaktør Nina Hjerpseth-Østlie går til angrep på meg som hun da mente bedrev sensur av henne. Den har muligens ikke særlig relevans for det som beskrives i herværende artikkel og er dessuten vanskelig å ta til seg, men jeg lenker til den likevel for dem som måtte ønske å ha kjennskap til den saken.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s